Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο 25 Φεβρουαρίου 2010

H επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Γιώργος Φαράκλας.

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Η έννοια Grenze (όριο/σύνορο) στη Λογική και στη Φιλοσοφία της Ιστορίας του Χέγκελ"


Για να δείτε την περίληψη 
της διάλεξης καθώς και τα σχετικά αποσπάσματα από τον Χέγκελ κάντε κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!)

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνισης της αίθουσας της οδού Σταδίου, οι συναντήσεις του ΣΚΨ θα γίνονται στο κτήριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών: Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέτα, στον πρώτο όροφο (πολύ κοντά στην Ομόνοια).

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο 18 Φεβρουαρίου 2010


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιχαλάκης.

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Αναδιανομή και αναγνώριση: 
Η κριτική θεωρία του Axel Honneth"


Για να δείτε την περίληψη 
της διάλεξης κάντε κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!)

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνισης της αίθουσας της οδού Σταδίου, οι συναντήσεις του ΣΚΨ θα γίνονται στο κτήριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών: Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέτα, στον πρώτο όροφο (πολύ κοντά στην Ομόνοια).

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο 11 Φεβρουαρίου 2010

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει
την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου.

Ομιλητής θα είναι ο 
κ Φιλήμων Παιονίδης

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"'Σύγχρονα' αρχαιοελληνικά επιχειρήματα υπέρ της δημοκρατίας"


Για να δείτε την περίληψη της διάλεξης κάντε κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!)

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνισης της αίθουσας της οδού Σταδίου, οι συναντήσεις του ΣΚΨ θα γίνονται στο κτήριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών: Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέτα, στον πρώτο όροφο (πολύ κοντά στην Ομόνοια).

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο 4 Φεβρουαρίου 2010

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου.

Ομιλητής θα είναι ο 
κ Γιώργος Ηλιόπουλος

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Οντολογία και διαλεκτική στον πλατωνικό Σοφιστή"


Για να δείτε την περίληψη της διάλεξης κάντε κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!)

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνισης της αίθουσας της οδού Σταδίου, οι συναντήσεις του ΣΚΨ θα γίνονται στο κτήριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών: Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέτα, στον πρώτο όροφο (πολύ κοντά στην Ομόνοια).