Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Σεμινάριο 14 Απριλίου 2022

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ 
θα γίνει την
Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Ομιλητής θα είναι ο 
κ Νικόλας Βαγδούτης 
(Παν/μιο Λουξεμβούργου)Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Ο διάλογος μεταξύ Hans Kelsen και Carl Schmitt 
για τον 'φύλακα του συντάγματος'" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.


Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης. Παράλληλα, μεταδίδονται ζωντανά. Ο σύνδεσμος για το live streaming βρίσκεται εδώ και θα εμφανιστεί στις 20:00 με τον τίτλο "Σεμινάριο Ψυχοπαίδη".

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416." 

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Σεμινάριο 7 Απριλίου 2022

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ 
θα γίνει την
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Ομιλητής θα είναι ο 
κ Ανδρέας Τάκης (ΑΠΘ)


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Φιλελευθερισμός και δημοκρατία" 


Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης. Παράλληλα, μεταδίδονται ζωντανά. Ο σύνδεσμος για το live streaming βρίσκεται εδώ και θα εμφανιστεί στις 20:00 με τον τίτλο "Σεμινάριο Ψυχοπαίδη".

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416."