Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Σεμινάριο 30 Νοεμβρίου 2023

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Χαράλαμπος Κουρουνδής (ΕΑΠ)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Περί αντιπροσώπευσης: συνταγματικές και πολιτικές προεκτάσεις" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη (ΣΚΨ) αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτίριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.    

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Ματαίωση σεμιναρίου

Δυστυχώς, η συνάντηση του ΣΚΨ που ήταν προγραμματισμένη για
 την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023
με ομιλήτρια την 
κ. Αγγελική Παπαθανασίου 

ματαιώνεται λόγω κωλύματος της ομιλήτριας. 

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023

Σεμινάριο 9 Νοεμβρίου 2023

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Νίκος Ναγόπουλος 
(Παν/μιο Αιγαίου)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Η γλωσσική 'στροφή' στην κοινωνιολογία. Πράξεις νοήματος και μορφές κοινωνικής ζωής" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη (ΣΚΨ) αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτίριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.