Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Σεμινάριο 30 Μαΐου 2019

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Ομιλήτρια θα είναι 
η κ Αλίκη Λαβράνου (Παν/μιο Κρήτης)

Ο τίτλος της εισήγησής της είναι:


"Hans Kelsen, Τί είναι δικαιοσύνη;" 


ΥΓ: Η διάλεξη του κ. Χρήστου Παπαστυλιανού που ήταν προγραμματισμένη γι' αυτήν την ημερομηνία αναβάλλεται.


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Σεμινάριο 23 Μαΐου 2019

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Θανάσης Γκιούρας (Παν/μιο Κρήτης)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Μερικές παρατηρήσεις για τους προκαπιταλιστικούς σχηματισμούς 
στα Grundrisse του Μαρξ" 


ΥΓ: Η διάλεξη του κ. Γ. Μολύβα που ήταν προγραμματισμένη γι' αυτήν την ημερομηνία αναβάλλεται.


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Σεμινάριο 16 Μαΐου 2019

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Αλέκος Κουτσογιάννης 
(Παν/μιο Κρήτης)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Ολότητα και κυριαρχία στον Herbert Marcuse" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Σεμινάριο 9 Μαΐου 2019

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Θωμάς Νουτσόπουλος 
(Παν/μιο Κρήτης)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Η εγελιανή ανάλυση της σχέσης κυρίου-δούλου: 
διαστάσεις και προβληματικές" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.