Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Σεμινάριο 26 Απριλίου 2018

H επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει 
την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Χρήστος Παπαστυλιανός 
(Παν/μιο Κύπρου)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Μεταναστευτικές ροές και έλεγχος των συνόρων υπό το πρίσμα της ρεπουμπλικανικής θεωρίας περί ελευθερίας του P. Pettit" Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

Σεμινάριο 19 Απριλίου 2018

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει 
την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Νίκος Παρασκευόπουλος

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Δίκαιο - επιεικές ή μη" 
Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.