Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Σεμινάριο 27 Απριλίου 2023

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Χάρης Πλατανάκης (ΕΚΠΑ)


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Αρχαία Συμβολαιοκρατία" 

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης αλλά αναμεταδίδονται και με ζωντανή ροή. Ο σύνδεσμος για την αναμετάδοση βρίσκεται εδώ και θα εμφανιστεί γύρω στις 20:00 με τον τίτλο "Σεμινάριο Ψυχοπαίδη".

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη (ΣΚΨ) αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτίριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

 

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

Σεμινάριο 6 Απριλίου 2023


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Αλέξανδρος Χρύσης (Πάντειο)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Ο Rousseau και το πολιτικό. 
Δημοκρατική πολιτεία και πολιτικό υποκείμενο" 

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης αλλά αναμεταδίδονται και με ζωντανή ροή. Ο σύνδεσμος για την αναμετάδοση βρίσκεται εδώ και θα εμφανιστεί γύρω στις 20:00 με τον τίτλο "Σεμινάριο Ψυχοπαίδη".

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη (ΣΚΨ) αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτίριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.