Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο 26 Ιανουαρίου 2012


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Ομιλητής θα είναι 
ο κ. Στέφανος Δημητρίου

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Μεταηθική και κανονιστικός λόγος: έλεγχος και δικαιολόγηση των ηθικών κρίσεων"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο 19 Ιανουαρίου 2012


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Ομιλητής θα είναι 
ο κ. Στέργιος Μήτας


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Η αλληλεγγύη ως δεσμευτικό δικαιϊκό καθήκον: Ζητήματα θεμελίωσης"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Πρόγραμμα ΣΚΨ
Παρακαλούμε δείτε την τελευταία εκδοχή του προγράμματος του ΣΚΨ κάνοντας κλικ εδώΔευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο 12 Ιανουαρίου 2012


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Ομιλητής θα είναι 
ο κ. Θωμάς Νουτσόπουλος


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Οικονομία της βίας και επιβολή της επιείκειας στο Θουκυδίδη"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.