Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Σεμινάριο 28 Νοεμβρίου 2013

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Θωμάς Νουτσόπουλος (Παν/μιο Κρήτης)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Η κρίση του φιλελευθερισμού και του ιμπεριαλισμού: Η περίπτωση του J.A. Hobson


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Σεμινάριο 21 Νοεμβρίου 2013

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Μανόλης Αγγελίδης (Πάντειο Παν/μιο)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Βαϊμάρη: Φιλελεύθερη και δημοκρατική αρχή

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Σεμινάριο 14 Νοεμβρίου 2013

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Κων/νος Ράντης (Παν/μιο Ιωαννίνων)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Ούτε μοίρα ούτε παρακμή. Η κρίση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας στον Κώστα Αξελό

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

Σεμινάριο 7 Νοεμβρίου 2013

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Γιώργος Δαρεμάς

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Φαινομενολογία της Κρίσης και η Κρίση της Φαινομενολογίας στη φιλοσοφία του Edmund Husserl

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.