Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Σεμινάριο 28 Ιανουαρίου 2021

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

Ομιλήτρια θα είναι 
η κ. Βούλα Τσινόρεμα 
(Παν/μιο Κρήτης)

Ο τίτλος της εισήγησής της είναι:"Ελευθερία, επιστημονική γνώση και ηθική αυτουργία στον Καντ. 
Σκέψεις με αφετηρία τη Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών ΙΙΙ"Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Πιέστε εδώ για να συνδεθείτε στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες σύνδεσης για το Skype for Business υπάρχουν εδώ.

Οι συναντήσεις ξεκινούν στις 6.30 μ.μ. (ακριβώς!)


Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Σεμινάριο 21 Ιανουαρίου 2021

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021


Ομιλήτρια θα είναι 
η κ. Αγγελική Παπαθανασίου 
(Παν/μιο Κρήτης)

Ο τίτλος της εισήγησής της είναι:


"Υποκειμενικότητα και πολιτική: 
από την Κριτική Θεωρία στο μεταδομισμό"


Η περίληψη της εισήγησης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.


Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Πιέστε εδώ για να συνδεθείτε στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες σύνδεσης για το Skype for Business υπάρχουν εδώ.

Οι συναντήσεις ξεκινούν στις 6.30 μ.μ. (ακριβώς!)


Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Σεμινάριο 14 Ιανουαρίου 2021

 

Η
 επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021


Ομιλήτρια θα είναι 
η κ. Λία Μελά (Δημοκρίτειο)

Ο τίτλος της εισήγησής της είναι:


"Πρόσωπο και Κοινότητα στον MacIntyre"


Η περίληψη της εισήγησης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Πιέστε εδώ για να συνδεθείτε στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες σύνδεσης για το Skype for Business υπάρχουν εδώ.

Οι συναντήσεις ξεκινούν στις 6.30 μ.μ. (ακριβώς!)