Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Σεμινάριο 27 Απριλίου 2017

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Γιάννης Πίσσης

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Ο Καντ και ο Θεός του Σπινόζα" Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Σεμινάριο 6 Απριλίου 2017

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Κων/νος Παπαδημητρίου

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Το ελληνικό πολιτικό σύστημα μέσα από τον τρόπο οργάνωσης του κράτους. Το παράδειγμα της κατανομής έργου-αρμοδιοτήτων στα κρατικά όργανα" Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.