Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Σεμινάριο 26 Μαΐου 2011

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Ομιλητής θα είναι ο κ. Βασίλης Κάλφας

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Ο Πλατωνικός Διάλογος"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

Σεμινάριο 19 Μαΐου 2011


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Ομιλητής θα είναι ο κ. Γρηγόρης Ανανιάδης


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Carl Schmitt: 
Πολιτική, Πόλεμος, Παιχνίδι"

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

Σεμινάριο 12 Μαΐου 2011

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

Ομιλητής θα είναι ο κ. Michael Städler

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Θρησκεία, Πολιτική και Κοινωνία στον Καντ και στον Χέγκελ"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Σεμινάριο 5 Μαΐου 2011


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 5 Μαΐου 2011Ομιλητής θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιχαλάκης

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"John Rawls: Η καντιανή ερμηνεία"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.