Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Σεμινάριο 25 Απριλίου 2024

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Ομιλητής θα είναι ο κ Χάρης Παπαχαραλάμπους (Παν/μιο Κύπρου)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Η πολιτική φαινομενολογία της Hannah Arendt ως αντικείμενο της φιλοσοφίας του δικαίου" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη (ΣΚΨ) αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτίριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.        

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Σεμινάριο 18 Απριλίου 2024

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Ομιλητής θα είναι ο 
κ Γιώργος Ηλιόπουλος (ΕΚΠΑ)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Η εγελιανή ερμηνεία της πλατωνικής φιλοσοφίας" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη (ΣΚΨ) αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτίριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.        

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Ματαίωση συνάντησης

Η συνάντηση της Πέμπτης 11/4

δεν θα πραγματοποιηθεί 

λόγω σφάλματος στον προγραμματισμό μας.


Απολογούμαστε και ζητούμε την κατανόησή σας.

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Σεμινάριο 4 Απριλίου 2024

H επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Ομιλητής θα είναι ο 
κ Γιώργος Φαράκλας (Πάντειο)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Επιστημολογία και πολιτική στον 
Michel Serres" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη (ΣΚΨ) αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτίριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.