Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Σεμινάριο 22 Φεβρουαρίου 2018

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει 
την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Νίκος Φούφας

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:"Η έννοια της αλλοτρίωσης στο Κεφάλαιο. Συνέχειες και ασυνέχεις εν σχέσει με το πρώιμο μαρξικό έργο" Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Σεμινάριο 15 Φεβρουαρίου 2018

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει 
την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Ομιλήτρια θα είναι 
η κ Αγγελική Παπαθανασίου


Ο τίτλος της εισήγησής της είναι:"Μορφές πειθάρχησης της εργασίας και 
ελεύθερη συνεργασία στο Κεφάλαιο του Μαρξ" 

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Σεμινάριο 8 Φεβρουαρίου 2018

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει 
την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Θωμάς Νουτσόπουλος (Παν/μιο Κρήτης)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Παρατηρήσεις για το Κεφάλαιο του Μαρξ" Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.