Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Σεμινάριο 24 Νοεμβρίου 2011


H επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Ομιλητής θα είναι ο 
κ. Ιωάννης Κουμπουρλής


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Ο ελληνικός ιστορισμός και οι ιστοριογραφικές διαμάχες του 19ου αιώνα"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Σεμινάριο 10 Νοεμβρίου


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Ομιλητής θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιχαλάκης

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Το πρόβλημα της σταθερότητας της εύτακτης κοινωνίας στη Θεωρία Δικαιοσύνης του Rawls"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Σεμινάριο 3 Νοεμβρίου 2011


H επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Ομιλητής θα είναι ο κ. Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Ζητήματα νομιμοποίησης του κοινωνικού κράτους: από την κρίση στην αναδιάρθρωση"

Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στον δεύτερο όροφο της Σταδίου 5 στο Σύνταγμα.