Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Σεμινάριο 1 Απριλίου 2021


Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την 
Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Ομιλητής θα είναι 
ο κ. Θεόδωρος Σπύρος (Παν/μιο Κρήτης)


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Από την κοινότητα στο κοινωνικό δίκτυο: μεταξύ τόπου και μνήμης"


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.


Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Πιέστε εδώ για να συνδεθείτε στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες σύνδεσης για το Skype for Business υπάρχουν εδώ.

Οι συναντήσεις ξεκινούν στις 6.30 μ.μ. (ακριβώς!)


Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Σεμινάριο 18 Μαρτίου 2021

Η
 επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Ομιλητής θα είναι 
ο κ. Λεωνίδας Οικονόμου (Πάντειο)


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Εθνογραφία και κοινωνική θεωρία: 
μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός στο Κάνσας"


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.


Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Πιέστε εδώ για να συνδεθείτε στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες σύνδεσης για το Skype for Business υπάρχουν εδώ.

Οι συναντήσεις ξεκινούν στις 6.30 μ.μ. (ακριβώς!)


Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Σεμινάριο 11 Μαρτίου 2021

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Ομιλητής θα είναι 
ο κ. Ευάγγελος Νικολαΐδης 
(Παν/μιο Κρήτης)


Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:"Αγροτικός τομέας και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Προβληματισμοί για ορισμένα στερεότυπα και την επάρκεια της αγροτικής πολιτικής"


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.


Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Πιέστε εδώ για να συνδεθείτε στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες σύνδεσης για το Skype for Business υπάρχουν εδώ.

Οι συναντήσεις ξεκινούν στις 6.30 μ.μ. (ακριβώς!)


Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Σεμινάριο 4 Μαρτίου 2021

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Ομιλητής θα είναι ο κ. Hermann Siemens 
(Leiden University)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

"Towards a Political Ontology of Violence: 
Contesting Arendt’s Anti-naturalism"


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ.


Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Πιέστε εδώ για να συνδεθείτε στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες σύνδεσης για το Skype for Business υπάρχουν εδώ.

Οι συναντήσεις ξεκινούν στις 6.30 μ.μ. (ακριβώς!)