Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Σεμινάριο 12 Μαΐου 2022

H επόμενη, και τελευταία για φέτος, συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την
Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Ομιλήτρια θα είναι η 
κ Αθηνά Αθανασίου (Πάντειο)

Ο τίτλος της εισήγησής της είναι:

"Απορίες της ουτοπίας μετά το 'τέλος της ιστορίας'" Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης. Παράλληλα, μεταδίδονται ζωντανά. Ο σύνδεσμος για το live streaming βρίσκεται εδώ και θα εμφανιστεί στις 20:00 με τον τίτλο "Σεμινάριο Ψυχοπαίδη".

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416." 

Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Σεμινάριο 5 Μαΐου 2022

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ 
θα γίνει την
Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Ομιλητής θα είναι ο 
κ Μιχάλης Σκομβούλης 
(Παν/μιο Πατρών)

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Κρατική κυριαρχία και Διεθνής Πολιτική Οικονομία στον Χέγκελ" Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης. Παράλληλα, μεταδίδονται ζωντανά. Ο σύνδεσμος για το live streaming βρίσκεται εδώ και θα εμφανιστεί στις 20:00 με τον τίτλο "Σεμινάριο Ψυχοπαίδη".

Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416."