Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Σεμινάριο 28 Μαΐου 2015

Όπως γνωρίζετε από το πρόγραμμα των διαλέξεων του Σεμιναρίου, για την επόμενη Πέμπτη 28 Μαΐου ήταν προγραμματισμένη η διάλεξη του 

Σταύρου Κωνσταντακόπουλου

Οι συνάδελφοι 
Γιώργος Φαράκλας και Μανόλης Αγγελίδης 
από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο υπηρετούσε και ο Σταύρος τα τελευταία χρόνια, θα μιλήσουν για το έργο και την ακαδημαϊκή παρουσία του Σταύρου.


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Σεμινάριο 21 Μαΐου 2015

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Στέλιος Βιρβιδάκης

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


"Η κριτική της κριτικής φιλοσοφίας" 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Σεμινάριο 14 Μαΐου 2015

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Μάρκος Τσέτσος

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:


'Η ορθολογικότητα της καλλιτεχνικής αξίας στον Hegel' 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Σεμινάριο 7 Μαΐου 2015

Η επόμενη συνάντηση του ΣΚΨ θα γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Ομιλητής θα είναι 
ο κ Βαγγέλης Μπιτσιώρης

Ο τίτλος της εισήγησής του είναι:

'Η «ισχύς του νόμου» του Ζακ Ντερριντά: Δικαιοσύνη, δίκαιο, ισχύς, εξουσία' 


Η περίληψη της διάλεξης είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ


Το Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη αρχίζει στις 20:00 (ακριβώς!) στο κτήριο της οδού Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, αίθουσα 416.